Thánh lễ Khai mạc Tuần lễ Di Dân - (P2)

Trình bày: 
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Ba Thôn

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Tin Mừng & Giảng lễ - Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Ba Thôn