Linh mục Chánh xứ GB Huỳnh Công Minh chào mừng Đức Hồng Y Etchégaray

Trình bày: 
Linh mục Chánh xứ GB Huỳnh Công Minh

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Linh mục Chánh xứ GB Huỳnh Công Minh đại diện cộng đoàn dâng lời chào mừng Đức Hồng Y Etchégaray.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân