Hội nghị học hỏi và đóng góp cho “Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới” về Giới Trẻ tháng 10/2018: “Giới Trẻ, Đức Tin và Phân Định Ơn Gọi”

Từ ngày 9-13/7/2018, Ban Giới Trẻ thuộc VP Giáo Dân và Gia Đình của liên HĐGM Á Châu (FABC) tổ chức hội nghị tại Trung Tâm Mahatai của Dòng Chúa Cứu Thế, Pattaya, Thailand, để học hỏi và đóng góp cho “Thượng HĐGM Thế Giới” (SYNOD).  

Người nhập cư ở Mỹ: Là khủng hoảng đối với vài người, nhưng lại quá quen thuộc với nhiều người khác

Đức Giám mục Flores giải thích rằng vai trò đầu tiên của ngài là phải bảo đảm rằng việc phục vụ các gia đình nhập cư trong vùng sẽ “hiệu quả và nhân đạo hết mức có thể, vì đây là công việc của Giáo hội: tôn trọng nhân phẩm của những người đến với chúng ta”.

Sinh hoạt Giáo phận

Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai ra đi loan báo Tin Mừng, và đòi hỏi các ông phải khước từ những gì không cần thiết để chỉ tập trung chu toàn sứ mạng được giao phó.

Sinh hoạt giáo xứ

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 48 người (38 em và 10 anh chị tân tòng), Rước lễ trọng thể của 29 em được cử hành lúc 09g15 ngày 14-7-2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Dòng tu & Đoàn thể

“Lấy tình yêu đáp lại tình yêu - Lấy mạng sống đền lại mạng sống” (Chân Phước Anrê Phú Yên). Đó là chủ đề chính của Đại hội Giới Trẻ 2018 của giáo hạt Hóc Môn.

Hoạt động & Suy tư

Một khi được sai đi, người ngôn sứ không thể ù lỳ bất động, nhưng phải lên đường. Cuộc lên đường đòi hỏi phải chấp nhận hy sinh, thoát khỏi vỏ bọc ích kỷ để đến với người khác.

Tin Giáo hội hoàn cầu

Một giám mục ở thị trấn vùng biên giới nước Mỹ đã chăm sóc cho cộng đồng người nhập cư và hướng dẫn cho một cộng đồng lớn hơn về vấn đề nhập cư như thế nào?  

Tin Giáo hội Việt Nam

Từ ngày 9 dến 13/7/2018, Ban Giới Trẻ thuộc Văn Phòng Giáo Dân và Gia Đình của liên HĐGM Châu tổ chức hội nghị tại Trung Tâm Mahatai của Dòng Chúa Cứu Thế.

Chủng viện & Trung Tâm Mục Vụ

Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đồng hành với 11 chủng sinh khóa XV và 19 chủng sinh khóa XVII thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn trong công tác mục vụ bác ái.  

Tư liệu & Văn hóa

Thiên Chúa coi con người như “đối tác” trong chính công trình cứu chuộc con người. Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện, nhưng tại sao Ngài vẫn muốn lệ thuộc vào sự đón tiếp và mở lòng của con người?