Đức Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM: Thư gửi Dân Chúa

Trước mắt, tôi có vài lời thưa cùng quý cha, quý tu sĩ và anh chị em:
1. Những tổ chức trong Giáo phận, nhân sự vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi.
2. Lịch mục vụ mà Đức Tổng đã nhận với các giáo xứ, tôi và Đức cha Lu-y sẽ cố gắng thay Đức Tổng để chu toàn.
 

 

 

Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

“Đối thoại cứu độ, đó là lý tưởng mà Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chọn và sống trong suốt đời mình”; Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã phát biểu như thế khi giảng trong Thánh lễ an táng ĐTGM Phaolô được cử hành lúc 8g thứ Bảy 17.3.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Sinh hoạt Giáo phận

Thánh lễ an táng ĐTGM Phaolô đã được cử hành lúc 8g thứ Bảy 17.3.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Phần mộ Đức Tổng nằm trong Nhà nguyện cổ ở Trung tâm Mục vụ TGPSG.

Sinh hoạt giáo xứ

Thánh lễ đồng tế cầu cho linh hồn ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc vào lúc 18g00 tối thứ Tư 14.03.2018 tại Nhà thờ Thị Nghè.

Dòng tu & Đoàn thể

Đêm Nhịp Cầu Caritas 5 thực hiện vào ngày 09/3/2018, sẽ được khởi đầu bằng nghi thức tri ân, tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức TGM Phaolô.

Hoạt động & Suy tư

ức Giê-su qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh, để ban ơn cứu độ cho loài người, và đến ngày tận thế Người sẽ đến lần thứ hai để phán xét và tiêu trừ ma quỷ cùng những kẻ theo chúng vào hỏa ngục đời đời.

Tin Giáo hội hoàn cầu

Thứ Tư 14/03, trước buổi tiếp kiến chung, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp một phái đoàn Đạo giáo (Lão giáo) ở Đài Bắc, Đài Loan.

Tin Giáo hội Việt Nam

Cha Tổng Đại diện Ignatiô Hồ Văn Xuân đã chủ sự Thánh lễ trước linh cữu ĐTGM Phaolô tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

Chủng viện & Trung Tâm Mục Vụ

“Chính “hồn tông đồ” đã thôi thúc cha luôn tiến bước trong sứ mạng truyền giáo và chính “hồn tông đồ” đã thay đổi cuộc đời của Cha, đã giúp Cha không quản ngại khó khăn...

Tư liệu & Văn hóa

Hạnh phúc hôn nhân dẫu có tương đối và bất toàn, nhưng có thể được nâng đỡ, duy trì, tiến triển chừng nào còn nhìn thấy nhau như là một phúc lành cho nhau.